Copyright
Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af dette website er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne Hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på dette website må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne Hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra TIMCO eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne Hjemmeside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation, og enhver brug af hele eller dele af dette website eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse
TIMCO er en privat virksomhed.
TIMCO tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Dette website indeholder links til andre websites og steder på Internet. TIMCO har ingen mulighed for at kontrollere indholdet eller tilgængeligheden af disse eksterne ressourcer og fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet heraf. Ansvarsfraskrivelsen omfatter indholdet af filer, der måtte blive hentet fra tredje mands website. Såfremt brugeren konstaterer problemer med informationer på websitet og/eller med eksterne links, kan brugeren give TIMCO meddelelse herom via email.

TIMCO tilstræber at sikre sig, at websitet løbende scannes for vira mv., men fraskriver sig ethvert ansvar som følge af vira m.v., som brugeren måtte downloade via websitet, hvad enten disse vira findes i indhold på websitet, mails fra TIMCO eller på tredjemands website. Brugeren opfordres til selv at foretage virusscanning af al downloadet materiale samt til at installere personlig firewall.

TIMCO tilstræber at holde alle oplysninger af fortrolig karakter, som modtages fra brugeren, hemmelige og herunder at overholde persondatalovgivningen. TIMCO kan dog ikke af brugeren gøres ansvarlig for brud på disse pligter, uanset hvad årsagen til bruddet er, herunder uanset om bruddet skyldes tredjemands uberettigede indtrængen på websitet eller i TIMCO’s lokaler , vira eller andre forhold.

Ansvarsfraskrivelsen gælder uanset om TIMCO kan bebrejdes ansvaret som forsætligt, groft uagtsomt eller en lavere grad af uagtsomhed.

TIMCO påtager sig intet ansvar for kommunikation med brugerne, og al information som modtages af TIMCO, uanset kommunikationsform, anses for ikke-fortrolig og uden immaterialretlig beskyttelse.

Det er forbudt i nogen form at sende eller overføre materiale til TIMCO og dette website, som kan være ulovligt, truende, injurierende, pornografisk, uanstændigt eller hvis offentliggørelse på nogen måde kan være i strid med gældende ret.